AP 9th Class Biology Notes 6th Lesson జ్ఞానేంద్రియాలు

Students can go through AP Board 9th Class Biology Notes 6th Lesson జ్ఞానేంద్రియాలు to understand and remember the concept easily.

AP Board 9th Class Biology Notes 6th Lesson జ్ఞానేంద్రియాలు

→ కన్ను, చెవి, ముక్కు, నాలుక, చర్మంలు జ్ఞానేంద్రియాలు.

→ జ్ఞానేంద్రియాలు కలిసికట్టుగా పనిచేస్తాయి. ఇంద్రియ జ్ఞానాన్ని అందిస్తాయి.

→ మన శరీరం బాహ్యప్రేరణలను జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా గ్రహిస్తుంది.

→ ప్రకృతిలోని కొన్ని పరిస్థితులు, పదార్థాలు మన శరీరంలో ఇంద్రియ జ్ఞానం కలిగేలా ప్రేరేపిస్తాయి.

→ జ్ఞానేంద్రియాలు చేసే పనులన్నింటికీ కేంద్రం మెదడు.

→ మన కంటిలో కంటి రెప్పలు, కనురెప్ప రోమాలు, కనుబొమ్మలు, కంటిగ్రుడ్డు, అశ్రు గ్రంథులు ఉంటాయి.

→ దృఢస్తరం, రక్తపటలం, నేత్రపటలం అనేవి. కంటిలోని మూడు ముఖ్య పొరలు.

AP 9th Class Biology Notes 6th Lesson జ్ఞానేంద్రియాలు

→ తారకకు వెనుక ద్వికుంభాకార కటకం ఉంటుంది. దీనిని సరిచేయవచ్చు.

→ నేత్ర పటలం చిరుకాంతితో చూడడానికి దండాలు, కాంతివంతమైన వెలుతురులో చూడడానికి శంకువులు కలిగి ఉంటుంది.

→ దృక్ నాడి కంటిని దాటి బయటకు వచ్చేచోటు, దృష్టి జ్ఞానం అసలు లేని ప్రాంతమే అంధచుక్క.

→ దృష్టి జ్ఞానం బాగా ఉండే భాగమే ఫోవియా.

→ కన్ను నేత్రపటలంపై ప్రతిబింబాన్ని ఏర్పరుస్తుంది.

→ కటకం వల్ల ఏర్పడే ప్రతిబింబంలో ఎడమ కుడిగాను, తలకిందులుగాను ఉంటుంది.

→ హ్రస్వదృష్టి (మయోపియా) నందు ప్రతిబింబం నేత్రపటలం ముందు ఏర్పడుతుంది.

→ దీర్ఘదృష్టి (హైపర్ మెట్రోపియా) నందు ప్రతిబింబం నేత్రపటలం వెనుకగా ఏర్పడుతుంది.

→ అవసరం లేని పదార్థం కంటిలో పడితే వెంటనే అశ్రుగ్రంథులు ప్రేరేపితమై ఆ పదార్థాన్ని బయటకు పంపిస్తాయి.

→ కంటిపాప ఎవరికి వారికే ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. గుర్తింపు కోసం ఉపయోగిస్తారు.

→ కంటికి వచ్చే ముఖ్యమైన వ్యాధులు, లోపాలు : రేచీకటి, పొడిబారిన కళ్ళు, హ్రస్వదృష్టి, దీర్ఘదృష్టి, గ్లూకోమా, కంటిశుక్లం, వర్ణాంధత మొదలైనవి.

→ చెవి వినడానికి, శరీర సమతుల్యతను కాపాడడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

AP 9th Class Biology Notes 6th Lesson జ్ఞానేంద్రియాలు

→ వెలుపలి చెవి, మధ్య చెవి, అంతర చెవి అనేవి చెవియందలి మూడు భాగాలు.

→ సెరుమినస్ గ్రంథులు మరియు తైలగ్రంథులు వెలుపలి చెవి నందలి శ్రవణకుల్యను మృదువుగా ఉంచటానికి తోడ్పడతాయి.

→ శ్రవణకుల్య చివర కర్ణభేరి ఉంటుంది.

→ మధ్యచెవిలోని ఎముకల గొలుసునందలి కూటకము లేక సుత్తి, దాగలి లేక పట్టెడ, కర్ణాంతరాస్థి లేక అంకవన్నె ఉంటాయి. ఇవి ప్రకంపనాలను పెంచడంలో సహాయపడతాయి.

→ లోపలి చెవిలో త్వచాగహనంను ఆవరించి అస్థి గహనం ఉంటుంది.

→ నాసికా కుహరం నందలి శ్లేష్మసరంలో ఘోణ గ్రాహకాలు ఉంటాయి.

→ సుమారు పదివేల రుచికణికలు నాలుకలో ఉండే సూక్ష్మాంకురాల గోడల్లో ఉంటాయి.

→ సంప్రదాయ నాలుగు రుచులు తీపి, పులుపు, చేదు, ఉప్పునకు అదనముగా ఐదవ రుచి ఉమామిగా పరిగణించబడుతుంది.

→ మెదడులోని ప్రత్యేక భాగాలకు రుచులను తీసుకుపోయే నాడి ‘హాటలైన్’ నాడి.

→ చర్మం నందలి స్పర్శగ్రాహకాలు స్పర్శజ్ఞానాన్ని కలిగిస్తాయి.

→ అన్ని అవయవాల కంటే చర్మం అతి పెద్దది.

AP 9th Class Biology Notes 6th Lesson జ్ఞానేంద్రియాలు

→ చర్మం నందలి అంతశ్చర్మం నందు స్వేదగ్రంథులు, తైలగ్రంథులు, రోమపుటికలు, రక్తనాళాలు, కొవ్వులు ఉంటాయి.

→ కంటిచూపులో బలహీనులైన ప్రత్యేకావసరాలు గల విద్యార్థులు స్పర్శ ద్వారా బ్రెయిలీ లిపిని చదువగలరు.

→ ఒక ప్రతిబింబం ముద్ర నేత్రపటలం మీద సుమారు 1/6 సెకన్లు మాత్రమే ఉంటుంది.

→ జ్ఞాన గ్రాహకాలు : జ్ఞాన అవయవములందు ఉండేవి. జీవి అంతర, బాహ్య వాతావరణములందు ప్రేరణలకు ప్రతిస్పందించేవి.

→ అశ్రు గ్రంథులు : అశ్రువులను విడుదల చేయు గ్రంథులు. కంటిలో ఉంటాయి.

→ ప్రేరణ : ఒక పనిని ప్రభావితం చేసే బాహ్యపదార్థాలు.

→ కంటిపొర : కంటి ముందరభాగంలో ఉండే ఉపకళా కణజాలంతో తయారైన పొర.

→ దృఢస్తరం : కంటిని ఆవరించి ఉండు పొర, దళసరిగా, గట్టిగా, తంతుయుతంగా, స్థితిస్థాపకత లేకుండా తెలుపురంగులో బాహ్యంగా ఉండే పొర.

→ శుక్లపటలం : దృఢస్తరం ఉబ్బుట వలన ఏర్పడే భాగం.
కంటిపాప ముందు ఏర్పడే కిటికి వంటి భాగం.

→ కంటిపాప : తారక చుట్టూ రక్తపటలంచే ఏర్పడిన భాగం.

→ తారక : కంటి మధ్యభాగములోనున్న చిన్న, గుండ్రని ప్రదేశము.

→ రక్తపటలం : కంటిని ఆవరించి ఉండు ఆరోపొర. ఈ పొర నలుపురంగులో ఉండి అనేక రక్తనాళాలను కలిగి ఉంటుంది.

→ అవలంబిత స్నాయువులు : తారక వెనుక ఉండే ద్వికుంభాకార కటకమునకు కలుపబడి ఉండేవి.

→ నేత్రోదక కక్ష : కటకంచే రెండుగా విభజింపబడిన కంటిగుడు లోపలి ఒక భాగం. దీనిలో నీరు వంటి ద్రవం ఉంటుంది.

→ కాచావత్ కక్ష : కటకంచే రెండుగా విభజింపబడిన కంటిగుడ్డు లోపలి రెండవ భాగం. దీనిలో జెల్లీ వంటి ద్రవం ఉంటుంది.

→ నేత్రపటలం : కంటి లోపల ప్రతిబింబం ఏర్పడే భాగం. దీనిలో దండాలు. శంకువులు అనే కణాలు, దృష్టిజ్ఞానం లేని అంధచుక్క దృష్టిజ్ఞానం గల పచ్చచుక్క ఉంటాయి.

→ అంధచుక్క : నేత్రపటలంలో దృష్టి జ్ఞానం లేని ప్రదేశం.

→ ఫోవియా : నేత్రపటలంలో మంచి దృష్టి జ్ఞానం కలిగిన ప్రదేశం. దీనిని పచ్చచుక్క లేదా మాక్యులా అని కూడా అంటారు.

→ దృక్ నాడి (దృష్టినాడి) : నాడీకణాలన్నీ కట్టలాగా కలసి ఏర్పడిన నాడి కంటి లోపలికి వచ్చే కాంతి ప్రేరణలను లేదా ప్రచోదనాలను మెదడుకు పంపిస్తుంది.

→ రేచీకటి : ఇది ఒక కంటి వ్యాధి. చిమ్మచీకటి నందు. రాత్రి సమయాలలో వస్తువులను చూడలేకపోవటం.

→ హ్రస్వదృష్టి (మయోపియా) : ఒక రకమైన దృష్టి లోపం. ప్రతిబింబాలు నేత్రపటలానికి ముందుగా ఏర్పడతాయి. దూరపు వస్తువులను సరిగా చూడలేకపోవటం.

AP 9th Class Biology Notes 6th Lesson జ్ఞానేంద్రియాలు

→ దీర్ఘదృష్టి (హైపర్ మెట్రోపియా) : ఒక రకమైన కంటి లోపం (దృష్టి లోపం). ప్రతిబింబాలు నేత్రపటానికి వెనుకగా ఏర్పడతాయి. దూరపు వస్తువులు సక్రమముగా కనబడతాయి. దగ్గర వస్తువులు సరిగా కనబడవు.

→ శుక్లం : కంటి వ్యాధి. కంటిపొర పైభాగమున పలుచని పొర ఏర్పడుతుంది. కటకం తెల్లగా మారుతుంది.

→ వర్ణాంధత : ఒక రకమైన దృష్టి లోపం. వివిధ రంగుల మధ్యగల భేదములను గుర్తించలేకపోవటం.

→ పిన్నా : మన తలభాగాన ఇరువైపులా కంటికి కనిపించే చెవి భాగం. దీనిని వెలుపలి చెవి అంటారు.

→ సెరుమినస్ గ్రంథులు (మైనపు గ్రంథులు) : వెలుపలి చెవినందు ఉండే మైనాన్ని స్రవించే గ్రంథులు. శ్రవణ కుహరాన్ని మృదువుగా ఉంచుతుంది.

→ తైలగ్రంథులు : వెలుపలి చెవినందు ఉండే నూనెను స్రవించే గ్రంథులు, శ్రవణ కుహరాన్ని మృదువుగా ఉంచుతుంది.

→ శ్రవణకుల్య : వెలుపలి చెవినందలి కాలువ. దీనిని ‘ఆడిటరీ మీటస్’ అంటారు.

→ కూటకము (లేక) సుత్తి : మధ్య చెవినందుండు ఎముకల గొలుసునందలి మొదటి ఎముక.

→ దాగలి : మధ్య చెవినందుండు ఎముకల గొలుసునందలి రెండవ ఎముక.

→ కర్ణాంతరాస్థి : మధ్య చెవినందుండు ఎముకల గొలుసు నందలి మూడవ ఎముక.

→ కర్ణభేరి : వెలుపలి చెవినందలి శ్రవణకుల్య చివరిలో ఉండే పలుచని పొర. వెలుపలి, మధ్య చెవులకు మధ్యలో ఉంటుంది.

→ పేటిక : అంతర చెవిలో త్వచా గహనంలో ఉండే మొదటి భాగం.

→ అర్ధవర్తులాకార కుల్యలు : అంతర చెవిలో త్వచా గహనంలో ఉండే రెండవ భాగం (అర్ధ వర్తులాకార కుల్యలు)

→ కర్ణావర్తం : అంతర చెవిలో త్వచా గహనంలో ఉండే మూడవభాగం.

→ శ్రవణ నాడి : పేటికానాడి తంతువులు, కర్ణావర్తనాడీ తంతువులు కలసి ఏర్పరచే నాడి.

→ అంతరలసిక : అర్ధవర్తులాకార కుల్యలనందు ఉండే ద్రవం.

→ పరలసిక : కర్ణావర్తం నందలి నాళాలైన స్కాలా వెస్టిబ్యులై, స్కాలాటింపానిలందు ఉండు ద్రవం.

→ రసాయన గ్రాహకాలు : రసాయన పదార్థాలలో ఉండే రుచిని గుర్తించే గ్రాహకాలు.

→ ఘ్రాణ జ్ఞానం : పదార్థాల వాసనను తెలుసుకొనే శక్తి.

→ ఫంగింఫార్మ్ పాపిల్లే : నాలుకపైన గుండ్రంగా కనిపించే నిర్మాణాలు.

AP 9th Class Biology Notes 6th Lesson జ్ఞానేంద్రియాలు

→ ఫిలి ఫాం పాపిల్లో : నాలుకపైన పొలుసులు వంటి నిర్మాణాలు.

→ వేలేట్ పాపిల్లే : నాలుక వెనుకవైపు గుండ్రంగా ఉండే పెద్ద నిర్మాణాలు.

→ ఫోలియేట్ పాపిల్లే : నాలుకకు ఇరువైపులా ఉబ్బెత్తుగా ఉండే నిర్మాణాలు.

→ మెలనిన్ : చర్మానికి రంగును కలిగించే వర్ణద్రవ్యం.

→ స్పర్శ గ్రాహకాలు : చర్మమునందు స్పర్శజ్ఞానమును కలిగించేవి.

→ ల్యూకోడెర్మా (బొల్లి) : మెలనిన్ లోపం వలన వచ్చే చర్మవ్యాధి.

→ ఉమామి : మాంసం, సముద్రం నుండి లభించే ఆహారం. జున్నువంటి మాంసకృత్తులు ఉండే ఆహారం నుండి వచ్చే వాసన.

AP 9th Class Biology Notes 6th Lesson జ్ఞానేంద్రియాలు 1